Advertisement
Advertisement

NEWSLETTER


   

NEW GIGS

IRON MAIDEN
13.06
–BELFAST - Belsonic

20.06
–PRAGUE - Sinobo Stadium

26.06
–ARNHEM - GelreDome

2.07
–BERLIN - Waldbühne

7.07
–BOLOGNA - Sonic Park

9.07
–STUTTGART - Cannstatter Wasen

10.07
–VIENNA - Wiener Neustadt Stadium

20.07
–BREMEN - Bürgerweide

22.07
–GOTHENBURG - Ullevi Stadium

26.07
–FRANKFURT - Deutsch Bank Park

29.07
–BARCELONA - Olympic Stadium

31.07
–LISBON - Estadio Nacional

PROMO


FESTIVALS PROMO

 
  
Pa¼dziernik 2021
ND PN WT SD CZ PT SB
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kalendarz szczegolowy
MOYA BRENNAN WYSTAPI W SZCZECINIE! PDF Drukuj Email
16 listopad 2009

Na jeden koncert przyjedzie do Polski wokalistka zespo³u Clannad. Moya Brennan wyst±pi 4 grudnia w Bazylice ¶w. Jakuba w Szczecinie.
Historia Clannad siêga pocz±tków lat 70. i zwi±zana jest z rodzin± Brennan, a zw³aszcza z dwiema najbardziej utalentowanymi siostrami - starsz± Maire (w³a¶nie Moya Brennan) i m³odsz± Eithne (Enya).

Clannad to uznana marka, obok U2 najbardziej rozpoznawalny zespó³ z Irlandii. ¦wiatow± popularno¶æ przynios³y zespo³owi p³yty "Magical Ring" (1983), "Legend" z 1984 (muzyka do filmu/serialu "Robin z Sherwood", który by³ wielkim przebojem lat 80. równie¿ w Polsce) oraz "Macalla" na której Moya ¶piewa m.in. duet z Bono. Od 1992 roku Moya Brennan prowadzi karierê solow±, dotychczas nagra³a 10 autorskich p³yt.

W Szczecinie wokalistka przedstawi program "Irish Christmas", w którym us³yszymy irlandzkie i miêdzynarodowe kolêdy.

Koncert rozpocznie siê o godzinie 19.00.

¼ród³o: Megafon.pl


 
« poprzedni artyku³   nastêpny artyku³ »